Regulamin konkursu

Studenckie Marzenia o Podróży – Wszystko na Dniach Turystyki!

Podróże Bez Granic, Emocje Bez Końca – To Dni Turystyki

Dni Turystyki – Regulamin konkursu

  1. Warunki uczestnictwa: a. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich uczestników. b. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. c. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
  2. Temat konkursu: a. Konkurs polega na przesłaniu krótkiego opisu wymarzonej wyprawy. b. Opis powinien zawierać planowaną trasę podróży oraz opis miejsc, atrakcji i doświadczeń, które uczestnik chciałby przeżyć.
  3. Zgłaszanie uczestnictwa: a. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkursowy podany na stronie internetowej. b. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz adres e-mail kontaktowy.
  4. Terminy: a. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to [data]. b. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone [data] na stronie internetowej.
  5. Ocena i wybór zwycięzcy: a. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury na podstawie oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematem. b. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
  6. Nagrody: a. Nagrodą główną jest [opis nagrody]. b. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
  7. Postanowienia końcowe: a. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskiego zgłoszenia na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

Przyjmując udział w konkursie, uczestnik zgadza się na przestrzeganie powyższych warunków.